Elektrodhållare, återledarklämmor, elektrodtork,slagghackor

Rimacs elektrodhållare, återledarklämmor, elektrodtork är produkter som håller både för den professionella och semiprofessionella användaren